Jubilarissen Brandweer Sittard -  25 jaar brandweerdienst

 

 

Ger Cals (48, hoofdwerkgever papierfabriek Favini Meerssen). Hij is chauffeur/allround brandweerman. Ger staat net als zijn collega-jubilarissen midden in het brandweerleven. Hij is al vele jaren lid van het bestuur van de personeelsvereniging, waarvan hij nu penningmeester is. Geeft voorlichting aan schoolklassen en ontving als dank heel wat kleurplaten die altijd een vaste plaats op het prikbord krijgen. Ger is lid van de onderdeelscommissie brandweer. Een kritisch lid die de ontwikkelingen nauwgezet volgt, waarbij hij altijd een positieve inbreng heeft.

 

Hub Overmans (55, hoofdwerkgever Chemelot). Hij is eveneens chauffeur/allround brandweerman en mede verantwoordelijk voor de geoefendheid van de brandweerchauffeurs. Hub stelt hierbij hoge eisen aan de chauffeurs en wijst hen bij voortduring op de bijzonder verantwoordelijke taak, om ondanks de druk van een uitruk alle verkeersregels in acht te nemen. Een zeer betrouwbare brandweerman, die altijd bereid is diensten over te nemen als hem dit wordt gevraagd.

 

Edy Winkens (47, hoofdwerkgever Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek). Edy is bevelvoerder. Hij is binnen het korps gewaardeerd vanwege zijn brandweerkwaliteiten. Edy is verder voorzitter van de personeelsvereniging. Doet dit bekwaam en met overzicht en overwicht. Zijn dagelijks werk is inspecteur brandpreventie.

 

Heren, namens de Personeelsvereniging Brandweer Sittard gefeliciteerd!

 

ps het filmpje met de foto's kan ik helaas wegens de grootte niet op de site zetten. De cd is op te vragen bij de postcommandant.

Ger Cals Edy Winkens Hub Overmans
.