Oefening Gasverdeelstation te Sittard

De laatste oefenavond van het jaar 2005 stond in het teken van een inzetoefening in en rondom het gasverdeelstation voor Sittard in samenwerking met de Gasunie.

 

Het scenario was dat er een lek was ontstaat in de "hoofdstraat" waar ten tijde van twee medewerkers van de Gasunie aan het werk waren. Meting buiten lieten zien dat er concentraties werden gemeten van 10%, 50% en 100%-LEL (=Lower Explosion Limit), waarbij 10% de veiligheidsgrens is. Door inzet van waterschermen, het redden van de slachtoffers en het fictief afsluiten van het gas is de oefening tot een goed einde gebracht.

 
.