Grote oefening KDV Leyenbroek
Op de wekelijks oefenavond van 16 juni stond op het programma een grote brand in het kinderdagverblijf aan de Leyenbroekerweg in het pand van de vroegere basisschool Pius XII. Samenwerking met de politie en een grote groep kinderen hebben geleid tot een realistische oefening waarbij hard werd gewerkt.

Met dank aan Kazerne Born voor het waarnemen van de dienst alsmede aan de kinderen en begeleiders van het kinderdagverblijf en overige slachtoffers voor hun medewerking en inzet.

.