April 2009      
           
Nr. Datum Tijd Adres Melding Voertuigen  
           
169 01-04 02:33 Tempelplein Buitenbrand TS  
170 01-04 12:13 Sportcentrumlaan Assistentie Politie TS  
171 01-04 12:28 Sportcentrumlaan Assistentie Politie HV  
172 01-04 23:54 Op de Geer  Automatisch Alarm 2xTS+HW+OVD  
173 02-04 16:36 Sportcentrumlaan Automatisch Alarm TS  
174 02-04 18:07 Eisenhowerstraat Liftopsluiting TS  
175 02-04 19:52 Lahrstraat Buitenbrand TS  
176 03-04 01:10 Eisenhowerstraat Binnenbrand (loos) 2xTS+HW+OVD  
177 04-04 14:59 Eisenhowerstraat Dienstverlening HV  
178 06-04 08:29 Nusterweg Automatisch Alarm TS  
179 06-04 16:45 Sportcentrumlaan Buitenbrand TS  
180 07-04 16:54 Wilhelminastraat Automatisch Alarm TS  
181 08-04 15:36 Op de Geer  Automatisch Alarm TS+TSGln.+HW+OVD  
182 09-04 15:34 Berghaven, Papenhoven Buitenbrand TS+TSBorn+OVD  
183 09-04 15:41 Berghaven, Papenhoven Binnenbrand loods HW  
184 09-04 23:11 Sportcentrumlaan Liftopsluiting TS  
185 10-04 16:16 Wilhelminastraat Automatisch Alarm TS  
186 12-04 05:44 Rijksweg Zuid Tilassistentie GGD TS  
187 12-04 15:45 Duistergats Buitenbrand TS  
188 13-04 11:45 A2 L 234,1km Born Verkeersongeval TSStein+HV+OVD  
189 13-04 21:33 Agnetenwal Automatisch Alarm TS  
190 16-04 11:54 Industriestraat Dienstverlening TS  
191 16-04 20:50 Vijverweg Binnenbrand (loos) TS+HW+OVD  
192 17-04 16:16 Stationsplein Automatisch Alarm TS+TSGln.+HW+OVD  
193 17-04 18:45 St. Jorisstraat Binnenbrand TS+HW+OVD  
194 18-04 10:10 Burg. Coonenplein, Limbricht Gaslekkage TS+HV+RAGS+OVD  
195 19-04 09:08 Op de Geer  Automatisch Alarm 2xTS+HW+OVD  
196 20-04 22:58 Agnetenwal Automatisch Alarm TS  
197 22-04 15:06 Op de Geer  Automatisch Alarm TS+TSGln.+HW+OVD  
198 23-04 00:36 Walramstraat Automatisch Alarm TS+TSGln.+HW+OVD  
199 25-04 21:54 Baandert Binnenbrand (loos) TS+HW+OVD  
200 26-04 14:28 Brugstraat Assistentie Politie HW  
201 27-04 07:27 Bergerweg Automatisch Alarm TS  
202 28-04 02:07 Markt Buitenbrand TS  
203 28-04 02:26 Oude Markt Onderzoek vreemde geur TS  
204 28-04 12:44 Windraak - N276 Verkeersongeval TS+HV+OVD
205 28-04 14:47 Windraak - N276 Schoonmaken wegdek TS  
206 29-04 07:43 Arendstraat Automatisch Alarm TS  
207 29-04 12:08 Op de Geer  Automatisch Alarm TS+TSGln.+HW+OVD  
Vorige maand

Volgende maand