Oktober 2013  
             
Nr. Datum Tijd Adres Melding Voertuigen  
             
338 02-10 12:14 Sportcentrumlaan Automatisch Alarm TS  
339 02-10 21:35 Prof. Mentenlaan, Limbricht Onderzoek verdachte geur TS+AGS  
340 04-10 17:06 Stationsplein  Automatisch Alarm TS  
341 05-10 07:42 Hasseltsebaan - N276 Verkeersongeval TSMweg+HV+OVD  
342 07-10 01:07 Heinseweg Afhijsen Patient TS+HWMweg  
343 08-10 14:38 Plakstraat Automatisch Alarm TS  
344 08-10 20:40 President Kennedysingel Handbrandmelding TS  
345 09-10 20:46 Kruisstraat Binnenbrand (garage) TS+OVD  
346 10-10 15:33 Plakstraat Handbrandmelding TS  
347 10-10 23:06 Andersonstraat Automatisch Alarm TS  
348 12-10 06:09 Rijksweg Zuid Onderzoek vreemde geur TS  
349 14-10 19:50 Op de Geer Automatisch Alarm TS  
350 15-10 11:28 Nieuwe Weideweg, Born Handbrandmelding TS+OVD  
351 15-10 18:06 Dr. Philipsstraat Boom op wegdek TS  
352 15-10 20:13 Haagstraat, Munstergeleen Buitenbrand TS  
353 16-10 08:20 Akkerstraat Afhijsen Patient TS+HWGeleen  
354 18-10 22:48 Engelenkampstraat PAC-melding TS  
355 21-10 10:24 Watersley Waterlekkage TS  
356 21-10 14:53 Eisenhowerstraat Buitenbrand TS  
357 24-10 02:12 Aan het Broek Autobrand TS  
358 24-10 02:47 Stationsplein  Automatisch Alarm TS  
359 24-10 04:18 Stationsplein  Automatisch Alarm TS  
360 24-10 15:23 Smithlaan Automatisch Alarm TS  
361 27-10 00:03 Leyenbroekerweg Automatisch Alarm TS  
362 28-10 08:36 Limbrichterweg Boom op wegdek TS  
363 28-10 08:56 Elzenplantsoen Boom op wegdek TS+HV  
364 29-10 03:56 Dr. Nolenslaan Automatisch Alarm TS  
365 29-10 14:16 Stadswegske Automatisch Alarm TS  
366 30-10 17:08 Andersonstraat Automatisch Alarm TS  
367 31-10 16:10 Ross van Lenneplaan Diesellekkage TSMweg+HV+OVD+AGS  
368 31-10 18:03 Andersonstraat Automatisch Alarm TS  
Vorige maand

Volgende maand