10-05-2007 Grote Brand Biomassacentrale Sittard
update 12-05 17:30
 

Datum : 10-05-07
Tijdstip : 19:11 uur
Melding : Binnenbrand in de Biomassacentrale van Sittard aan de Rijksweg Noord
  :

19:37 Middelbrand

20:08 Grote Brand, Grip 1

20:16 Grip 2

21:25 Brandmeester

22:18 Grip 0

Voertuigen :

Brandweer Sittard - TS2646, TS2647, HW2651, HV2676, WVD meetploeg, PM

Brandweer Geleen -  DPU2912+2982, TS2743 (aflossing)

Brandweer Born - TS2642

Brandweer Westelijke Mijnstreek - OVD2891, HOVD2892

Brandweer Parkstad-Limburg (eenheid Heerlen) - HV0873

Brandweer Geulle - VC2 1995

Brandweer Beek - WVD meetploeg, PM2766

RBZL - HOvD, ROvD, RCvD, COHA, RAGS+MW, Voorlichting, Piket Centralist en Regiofotografen

 

Bedrijfsbrandweer Chemelot

 

Feuerwehr Selfkant:

Meetploegen

 

Tijdens de wekelijkse oefenavond werd de Brandweer van Born gealarmeerd voor een binnenbrand bij de Biomassacentrale. Brandweer Born nam de dienst waar voor de collega´s van Sittard welke een grote oefening hadden bij Nedcar. De hoogwerker alsmede de OVD verlieten ook de oefening voor het incident aan de Rijksweg Noord.

 

Volgens de meldster zou het gaan om een brand van de thermische olie in het proces. Bij aankomst van de TS van Born werd de schoorsteen gevuld met een donker grijze rook met de wind richting het NS-spoor en Duitsland. Door de ervaring van de brand bij hetzelfde bedrijf vorig jaar werd al snel door de OVD de assistentie van Brandweer Chemelot gevraagd i.v.m. hun capaciteit in blusschuim. Hierop kwamen 1 bluswagen en 1 schuimwagen ter plaatse.

 

Plan van aanpak werd door middel van een binnenaanval door de manschappen van Kazerne Born de installatie te bedekken met een laag schuim, gevoed vanaf het voertuig van Brandweer Chemelot. De hoogwerker van Kazerne Sittard werd ingezet om de rookkolom neer te slaan met een sproeistraal om overlast voor het NS-spoor en het daarachter gelegen industriegebied te voorkomen. Wel werd er aan de NS verkeersleiding medegedeeld om met last te gaan rijden vanwege de groter wordende rookoverlast.

 

Tijdens de bluswerkzaamheden van de manschappen van Kazerne Born had men op een gegeven moment in de gaten dat de situatie niet meer veilig was en verliet men snel het pand. Op het moment dat zij buiten kwamen volgde er een explosie welke twee gevels eruit blies op de hoek van het gebouw en de achtergevel ontzette. Doordat aan de achterkant de poorten openstonden kon hier de druk gemakkelijker weg en werd deze gevel enkel ontzet. Voordat de explosie zich voordeed was aan de voorkant van het gebouw duidelijk te zien dat het overdrukventiel van de ketel met met een grote hoeveelheid thermische olie behoorlijk aan het afblazen was. Vermoedens zijn dat hierdoor warme dampgassen van de thermische olie ook binnen terecht zijn gekomen en hierdoor een explosieve omgeving heeft gevormd. Onderzoek moet dit nog uitwijzen. Het geluk is dat bij deze explosie niemand gewond is geraakt.

 

Na het sein grote brand (i.v.m. de waterwinning en waterlevering) werden meerdere voertuigen, functionarissen en disciplines gewaarschuwd om ter plaatse te komen. De tweede TS van Kazerne Sittard werd gebruikt om de aanwezige bluswatervijver op het terrein te voorzien van voldoende water welke werd ontrokken door de DPU van Kazerne Geleen. Na de explosie werd de NS verkeersleiding medegedeeld om niet meer te rijden in verband met de kans op verdere escalaties. Na terugtrekking van de TSBorn, TSSittard en het schuimvoertuig/TS van Chemelot werd een nieuw aanvalsplan uitgewerkt door de HOvD en OvD Brandweer. Met behulp van het voertuig van Chemelot en het net gearriveerde SVMtank-voertuig van Chemelot werd het pand overgoten met een laag dikke schuim om zo elke vorm van verbranding te verstikken.

 

Doordat de inhoud van de rookkolom onbekend was en deze landde in de omgeving van Havert werden Duitse meetploegen alsmede de WVD-ploegen van Sittard en Beek om metingen te verrichten. Deze bleek niet giftig te zijn. Wel werd er door de Duitse politie aan de bewoners van Millen medegedeeld ramen en deuren te sluiten.

 

Na het sein brandmeester werd aan de NS medegedeeld dat de treinen weer konden gaan rijden en kwam het nieuws het Duitsland dat daar de overlast van de rook reeds was afgenomen. Dit kwam doordat de lading schuim (ongeveer 11 ton schuimvormend middel) haar werk deed en het vuur smoorde. Op een gegeven moment zijn door een ploeg van Kazerne Sittard nog 3 stikstofflessen en 1 lasapparaat met bijbehorende flessen uit het gebouw verwijderd, daar waar de schuimlaag zeker 1 m dik was. Op andere plekken in het gebouw stond een schuimlaag van wel 2 m hoog.

 

Na het staken van de bluswerkzaamheden door het voertuig van Chemelot werd de HW2651 van Sittard hergepositioneerd en vervolgens gevoed door het schuimvoertuig van Chemelot. Hierdoor kon van bovenaf de schuimlaag uitgebreid worden naar die plekken die nog niet bedekt werden. Later op de avond werd de HW voorzien van de warmtebeeldcamera gebruikt om temperatuurmetingen te doen naar hot-spots.

 

Tegen de klok van half twaalf werd de dienstdoende ploeg van Kazerne Geleen gevraagd om met 1 TS ter plaatse te komen voor aflossing van de manschappen van Kazerne Born en om hun collega´s van de DPU te assisteren deze op te ruimen. Hierbij kreeg men ook assistentie van de HV1 van Heerlen-centrum voor het plaatsen van de slangenhaler.

 

De schade van het gebouw zou volgens schattingen dik in de miljoenen lopen, de directrice van de biomassacentrale zou volgens persberichten in de krant welwillend zijn voor een herstart. Politieonderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen naar de oorzaak van de brand en de explosie.

 

Bedankwoord voor de volgende fotografen: Jurgen Mols, Etienne Zeegers (onze fotograaf op de fiets) en de leden van het Foto & Videoteam van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg.

Tevens dank aan Jean Geurts voor het beschikbaar stellen van de filmbeelden.

 

Bovenstaande informatie is opgesteld door de webmaster op basis van zijn persoonlijke ervaring alsmede het incidentrapport van de RAC. De officiële evaluatie van de brandweerinzet wordt momenteel opgesteld door Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek.

 
 
 
_A9H5890.jpg _A9H5904.jpg _A9H5911.jpg
_A9H5936.jpg DSC00525.jpg DSC00528.jpg
DSC00535.jpg DSC00539.jpg DSC00542.jpg
DSC00548.jpg DSC00549.jpg DSC00550.jpg
DSC00551.jpg DSC00555.jpg DSC00559.jpg
DSC00560.jpg DSC00563.jpg DSC00568.jpg
DSC00571.jpg DSC00575.jpg DSC00578.jpg
DSC00583.jpg DSC00584.jpg DSC00586.jpg
DSC00588.jpg DSC00595.jpg DSC00601.jpg
DSC00606.jpg DSC00609.jpg DSC00612.jpg
DSC00614.jpg DSC00623.jpg DSC00625.jpg
DSC00630.jpg DSC00634.jpg DSC00644.jpg
DSC00648.jpg DSC00652.jpg DSC00653.jpg
DSC04950.jpg DSC04952.jpg DSC04954.jpg
DSC04957.jpg DSC04960.jpg DSC04962.jpg
DSC04963.jpg DSC04966.jpg DSC04972.jpg
DSC04973.jpg DSC04976.jpg Grote_brand_oude_rijksweg_1.jpg
Grote_brand_oude_rijksweg_2.jpg Grote_brand_oude_rijksweg_3.jpg STP80368.jpg
STP80370.jpg STP80371.jpg STP80374.jpg