Rookmelders Kleine blusmiddelen

Tips voor thuis

Kleine blusmiddelen
 

Een kleine brand kan altijd aan grote brand worden, mits er niks aan gedaan wordt. Gelukkig kan een kleine brand geblust worden om zo die grote brand te voorkomen. Geblust kan er worden met verschillende stoffen. Water is het meest logische blusmiddel, want ja daar blust de brandweer mee. Klopt, alleen sommige branden kun je beter niet met water blussen, want dit kan dan een averecht effect hebben. Een emmer zand kan ook gebruikt worden om te blussen, maar wie heeft dit thuis klaar staan?

 

 

Welke blusmiddelen zijn er?

Er zijn verschillende soorten blusmiddelen waarmee een kleine, beginnende brand mee geblust kan worden. Uiteenlopend van water en schuim tot een poeder of blusgas. Dit alles valt onder de noemer kleine blusmiddelen. Wat is dan een groot blusmiddel? Natuurlijk een brandweerauto! En met een klein blusmiddel kan er voorkomen worden dat de grote niet nodig is!

 

De volgende blusmiddelen zijn de kleine blusmiddelen:

 

 

Wat kan ik ermee blussen?

Ieder blusmiddelen kan natuurlijk een bepaalde brand blussen. Er zijn verschillende soorten branden en niet ieder blusmiddel kan elke brand blussen. Helaas is er geen blusmiddel wat in de handel verkrijgbaar is wat elke soort brand kan blussen. Maar om nou te weten wat men kan blussen met de kleine blusmiddelen is het handig om eerst te kijken wat er kan branden in onze omgeving.

 

Als we om ons heen kijken kan alles wat los en vast zit branden. Dit alles samengevat in een 5-tal categorieŽn heet dit de brandklassen A, B, C, D en F.

 

Vaste Stoffen

- hout

- papier

- textiel

- etc.

Vloeistoffen

- wasbenzine

- diesel

- terpentine

- etc.

       
Gasvormige Stoffen

- aardgas

- butaan

- propaan

- etc.

Metalen

- magnesium

- titanium

- natrium

- etc.

       
Vetten

- frituurvet

- braadvetten

- etc.

 

   

Deze pictogrammen zijn op het daarvoor bestemd blusmiddel terug te vinden. Staan op een brandblusser de letters A en B, dan kan ook alleen maar dat soort branden er mee geblust worden. Probeer dan ook niet de andere soorten branden ermee te blussen, want dit zal u niet uitkrijgen.

Laat daarnaast elke blusser elk jaar controleren. Dit doen gespecialiseerde bedrijven en niet de GAMMA waar u de blusser heeft gekocht.

 

 

De brandslanghaspel

Geschikt voor:

- brandklasse A

- personen

- draai kraan open voor gebruik!

 

Het blusmiddel wat uit de brandslanghaspel komt is water, gewoon leidingwater. Met dit blusmiddel kan alleen de brandklasse A geblust worden. Komt water in aanraking met een brandbare vloeistof kan dit resulteren in een geweldige steekvlam (vlam in de pan) of dat de vloeistof op het water gaat drijven. Bij gasbranden kan het water alleen gebruikt worden om de omgeving nat te houden, geen bestrijding maar brandbeperking. Bij een metaalbrand waar bijvoorbeeld magnesium het brandend metaal is kan contact met water resulteren in een zeer felle, explosieve vlam.

 

Kijk natuurlijk ook uit bij branden waarbij sprake is van elektriciteit. Water en elektriciteit gaan niet samen.

 

 

Het blusdeken

Geschikt voor:

- personen

- vlam in de pan

- prullenbak

- bescherm je vingers!

 

Een blusdeken kan gemaakt zijn van drie soorten materialen te weten 100% wol (zwart blusdeken), glasvezel (wit blusdeken) of kevlar (donkergroen-bruin blusdeken). Het kan gebruikt worden verschillende soorten branden. Hoofdzakelijk is het bedoeld voor personen, vlam in de pan en de prullenbak. Er kan niet gezegd worden dan een blusdeken geschikt is voor brandklasse A, B of C etc. Hetgeen wat geblust kan worden hangt ervan af of het blusdeken het helemaal kan afsluiten zodat er niks van zuurstof erbij kan komen. Dat wat brand moet geheel ingewikkeld kunnen worden door het blusdeken. In theorie kan een kleine televisie geblust worden met een blusdeken, alleen moet ervoor gezorgd worden dat het blusdeken geheel de televisie bedekt. Blusdekens zijn in verschillende soorten maten te verkrijgen. Mocht u besluiten een blusdeken aan te schaffen, kijk dan dat de maat minimaal 120x120cm is. Met dit blusdeken kunt u tenminste iemand mee blussen!

 

 

De sproeischuimblusser

Geschikt voor:

- brandklasse A, B

- personen

- elektrische apparatuur

- zeer geschikt voor thuis

 

Een sproeischuimblusser heeft in de fles een mengsel van water en een vloeibaar schuimvormend middel. Dit samen zit voorgemengd en geschud in de fles. Geen schudden voor gebruik! Wat eruit komt is te vergelijken met het badschuim. De brandbare stoffen die ermee geblust kunnen worden zijn de brandklasse A en B, maar ook personen. Elektrische apparatuur kan er ook mee geblust worden, het is niet elektrisch geleidend. Gebruik bij het blussen de afstand dat de blusser kan spuiten. Dat is een stuk veiliger dan met de neus op de brand gaan staan.

 

De tijd dat men met een blusser kan werken is wel afhankelijk van de hoeveelheid die in de fles zit. Een kleine blusser van 2 liter voor in de auto of caravan is na 15 seconden leeg. Een brandblusser van 6 liter is pas na 50 seconden leeg. Lees bij aanschaf het etiket. Hierop staat hoe de blusser te hanteren en waarvoor hij geschikt is. U heeft hiervoor geen tijd als het brand. Let bij een schuimblusser er ook op dat het blusmiddel behandeld is tegen bevriezing, er zit per slot van rekening water in. Tot hoeveel graden onder 0 de blusser geschikt is staat op het etiket.

 

 

 

De poederblusser

Geschikt voor:

- brandklasse A, B en C of D

- elektrische apparatuur

- nevenschade

- niet voor personen!

 

In een poederblusser zit een zeer dun poeder of basis van metaalzouten. Het heeft een negatief katalytisch effect op de brand. Het werkt snel en zeer effectief. Alleen omdat het zo dun is, verspreidt het zich gemakkelijk en zorgt het voor grote nevenschade. Het is een blusser wat volgens het etiket geschikt is voor de brandklasse A,B en C of alleen D (metaalpoederblusser). Het is zeker niet geschikt voor personen die in brand staan. Gebruik bij het blussen ook de werpafstand en spuit beetje bij beetje, zo ziet u tenminste nog waarop u aan het richten bent.

 

De tijd dat men met een blusser kan werken is wel afhankelijk van de hoeveelheid die in de fles zit. Een kleine blusser van 2 kilo voor in de auto of caravan is na 15 seconden leeg. Een brandblusser van 6 kilo is pas na 50 seconden leeg. Lees bij aanschaf het etiket. Hierop staat hoe de blusser te hanteren en waarvoor hij geschikt is. U heeft hiervoor geen tijd als het brand.

 

 

De koolzuursneeuwblusser

Geschikt voor:

- brandklasse B

- elektrische apparatuur

- niet voor personen!

- -80 graden Celsius

- verstikkend

Een koolzuursneeuw blusser is gevuld met een verstikkend blusgas, koolstofdioxide oftewel CO2. Het komt gasvormig uit de cilinder, maar zit vloeibaar in de fles. Dit komt omdat de cilinder in feite een hogedrukcilinder is en gas onder druk van rond de 60 bar overgaat in een vloeistof. Door verandering in aggregatie als de blusstof in de buitenlucht komt, koelt het enorm af en heeft het een temperatuur van -80 graden Celsius. Deze blusser is geschikt voor brandklasse B en elektrische apparatuur. Het is zeker niet geschikt voor in brand staande personen aangezien deze extra brandwonden krijgen door het koolstofdioxide en verstikt raken. Kijk zelf met deze blusser uit in een kleine ruimte waar slecht geventileerd kan worden. Het zuurstofpercentage daalt door vrijlating van koolstofdioxide.

 

Omdat deze blusser niet elektrisch geleidend is en bijna geen nevenschade aanricht is hij bijzonder geschikt voor elektrische apparatuur en installaties.